beeldaffichesSinds de schenking van de collectie Vermeulen in 1960 werd een indrukwekkende collectie beeldaffiches opgebouwd van ondertussen zo’n 20.000 stuks. Beeldaffiches zijn bij uitstek visuele inhoudsdragers en behandelen zowat alle maatschappelijke domeinen: politiek, publiciteit, sport, toerisme, religie, cultuur, … Deze voorheen nauwelijks ontsloten collectie wordt nu versneld beschreven en duurzaam digitaal ontsloten.

https://twitter.com/UGbeeldaffiches

Universiteitsbibliotheek Gent – Beeldaffiches